Εδώ μπορείτε να δείτε μερικές εικόνες απότην δημιουργία των ειδωλίων μας.