Το εργαστήριο κεραμικής "IDOLS ART" δημιουργεί ειδώλια από την εποχή του Χαλκού.
Για πληροφορίες σχετικές με τα ειδώλια σας προτείνουμε το site του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΩΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ www.ime.gr