Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για κάθε
πληροφορία που χρειάζεστε σχετική με τις
δημιουργίες μας καθώς και για την αποστολή
πλήρους καταλόγου στην επιχείρησή σας.

 

IDOLS ART, MΥΡΤΩ ΠΟΛΙΤΑΚΗ
εργαστήριο κεραμικής, αντίγραφα μουσείου

Kάτω Αρχάνες, Ηράκλειο Κρήτης
Τ.Κ. 70100

Τηλ.: 2810 752526
Τηλ./Fax: 2810 373131

e-mail: m.politaki@idols.gr